• Sme na trhu od roku 2014 a našimi rukami prešli tisíce spokojných detičiek.
  • Počas tohto obdobia sa neustále vzdelávame, aby sme vám mohli poskytnúť tie najmodernejšie a najaktuálnejšie poznatky.
  • Spoločnými aktivitami utužujeme vzájomný vzťah rodič-dieťa.
  • Stimulujeme zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývin detí.
  • Učíme sa spolupracovať, rešpektovať ostatných, byť trpezlivý ale i priebojný a cieľavedomý.
  • Každé dieťatko je iné a my to rešpektujeme podporou jeho individuality láskavou formou.
  • Uľahčujeme adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí a sme výbornou prípravou pre vstup do Materskej školy.
  • Komplexnými činnosťami rozvíjame nielen pohybové zručnosti, ale i kreativitu, rytmiku, rečové schopnosti, fantáziu, jemnú motoriku a mnohé iné.
  • Býva vaše dieťatko často choré a vy sa neradi zaväzujete do aktivít vedených formou kurzu?
Potom je BabyGym pre vás ako stvorený. Prihliadame aj na tieto aspekty, a preto sa u nás na lekcie prihlasuje jednotlivo!
Na cvičenie sa prihlasujete týždeň vopred a ak máte v daný týždeň iný program, návštevu lekára a iné, jednoducho sa neprihlásite a o nič neprídete.
Do cvičenia kamaráti.
foto babygym
foto babygym