Pilates

Cvičenie Pilates je zamerané na odstránenie svalovej nerovnováhy, na uvoľnenie a natiahnutie skrátených svalov a posilnenie ochabnutých. Dôraz kladie na správnu techniku dýchania a zapojenie hlbokého stabilizačného systému, vďaka čomu sa precvičí nielen povrchový, ale aj hĺbkový svalový systém. Práve pre tieto dôvody je Pilates ideálnym cvičením. Na lekciách spoločne vylepšíme silu a flexibilitu nielen tela, ale aj mysle.

Cvičenie trvá 60 minút.

Na lekcie sa netreba vopred prihlasovať, stačí prísť.
Podložky a pitný režim sú u nás k dispozícii.